• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Strategičtí partneři

  Strategičtí partneři


  Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.


  Společným denominantem této skupiny institutů, která vzešla z širokého konsensu vedení a akademické obce UK v roce 2014, byl:


  • široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a organizačními úrovněmi;

  • společný profil komplexní vzdělávací instituce;

  • předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce;

  • globální distribuce.


  Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Ať už v bilaterálních či multilaterálních vztazích využívá Univerzita Karlova těchto spojenectví k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí.


  Investice do strategických partnerství má za cíl posilovat profil Univerzity Karlovy jakožto „otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů“ (zdroj: Dlouhodobý záměr UK 2019 – 2020).

  Poslední změna: 26. říjen 2021 14:32 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: