• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  CENTRAL Workshops  Výzva CENTRAL-Workshops je určena pro skupiny výzkumných pracovníků univerzit sdružených v síti CENTRAL. Výzva je cílena na zahájení nové spolupráce (vč. inovativní výuky / školení pro mladé výzkumné pracovníky) nebo konsolidaci stávajících kontaktů.


  CENTRAL-Workshops are networking projects for groups of researchers of the CENTRAL universities to initiate new collaboration (incl. innovative teaching/training for young researchers) or to consolidate existing ones.


  CENTRAL Workshops


  CENTRAL report  Poslední změna: 22. listopad 2023 11:37 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: