• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Kontakty

  Kontakty

  Tým CSP


  PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

  vedoucí

  Rektorát UK

  Ovocný trh 560/5, CZ 116 36 Praha 1

  T: (+420) 224 491 611

  Mgr. Barbora Bednaříková. DiS.

  koordinátorka projektů

  Rektorát UK

  Ovocný trh 560/5, CZ 116 36 Praha 1

  T: (+420) 224 491 366  Fakultní koordinátoři strategických partnerství

  1. lékařská fakulta

  Mgr. Anna Jezberová

  Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


  2. lékařská fakulta

  Ing. Renáta El Bourahi

  Oddělení pro vědu a výzkum

  Mgr. et Mgr. Gabriela Skorková

  3. lékařská fakulta

  Mgr. Marika Bendová

  Referát pro zahraniční styky


  Lékařská fakulta Hradec Králové

  Ing. Eva Macourková, vedoucí Grantové a zahraniční oddělení


  Lékařská fakulta Plzeň

  Mgr. Jitka Škrabalová, M.A., vedoucí

  Oddělení zahraničních styků


  Farmaceutická fakulta

  Marcela Jeřábková, vedoucí

  Vědecké oddělení

  Ing. Kateřina Duspivová  Matematicko-fyzikální fakulta

  Mgr. Milada Menšíková, vedoucí

  Zahraniční oddělení

  Mgr. Pavlína Tejcová

  Oddělení pro vědu a zahraniční styky


  Přírodovědecká fakulta

  Mgr. Pavla Pousková, vedoucí

  Oddělení podpory vědy


  Právnická fakulta

  JUDr. David Kohout, Ph.D., vedoucí

  Oddělení pro zahraniční záležitosti

  Mgr. Eleni Dimelisová

  Zahraniční oddělení

  Pedagogická fakulta

  Mgr. Iva Beránková, vedoucí

  Oddělení pro zahraniční vztahy

  Mgr. Petra Zákoutská

  Oddělení pro zahraniční vztahy
  Filozofická fakulta


  Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D., vedouví

  Zahraniční oddělení
  Fakulta sociálních věd


  Mgr. Michaela Rudinská, vedoucí

  Zahraniční oddělení


  Fakulta humanitních studií

  Bc. Lenka Lukešová, vedoucí

  Oddělení pro zahraniční styky


  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Mgr. Hana Sládková, vedoucí

  Sekretariát proděkana pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti


  Evangelická teologická fakulta

  Mgr. Věra Fritzová, vedoucí

  Zahraniční oddělení


  Katolická teologická fakulta


  PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.

  Zahraniční oddělení


  Husitská teologická fakulta

  Mgr. Viktorie Slováková

  Odbor pro vědu a výzkum
  Komise Fondu pro podporu strategických partnerství

  předsedkyně


  prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.


  tajemník

  PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

  Centrum strategických partnerství RUK


  členové:

  Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

  1. lékařská fakulta UK

  Prof. JUDr. Jakub Handrlica , LL.M., Ph.D., DSc.

  Právnická fakulta UK

  Doc. Michel Perottino, Ph.D.

  Fakulta sociálních věd UK

  RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

  Přírodovědecká fakulta UK

  Doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.

  Fakulta humanitních studií UK  Poslední změna: 30. červen 2023 10:42 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: