• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Kontakty

  Kontakty

  Tým CSP


  PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

  vedoucí

  Rektorát UK

  Ovocný trh 560/5, CZ 116 36 Praha 1

  T: (+420) 224 491 611

  Mgr. Barbora Bednaříková

  projektová manažerka

  Rektorát UK

  Ovocný trh 560/5, CZ 116 36 Praha 1

  T: (+420) 224 491 366  Fakultní koordinátoři strategických partnerství

  Fakulta

  Koordinátor

  Email

  1. lékařská fakulta

  Mgr. Anna Jezberová

  Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


  2. lékařská fakulta

  Ing. Renáta El Bourahi

  Oddělení pro vědu a výzkum


  3. lékařská fakulta

  Mgr. Marika Bendová

  Referát pro zahraniční styky


  Lékařská fakulta Hradec Králové

  Ing. Eva Macourková, vedoucí Grantové a zahraniční oddělení


  Lékařská fakulta Plzeň

  Mgr. Jitka Černohousová, M.A., vedoucí

  Oddělení zahraničních styků


  Farmaceutická fakulta

  Marcela Jeřábková, vedoucí

  Vědecké oddělení


  Matematicko-fyzikální fakulta

  Mgr. Milada Menšíková, vedoucí

  Zahraniční oddělení

  Mgr. Pavlína Tejcová

  Oddělení pro vědu a zahraniční styky


  Přírodovědecká fakulta

  Mgr. Eva Tesaříková Březinová, vedoucí

  Oddělení podpory vědy


  Právnická fakulta

  JUDr. David Kohout, Ph.D., vedoucí

  Oddělení pro zahraniční záležitosti

  Mgr. David Sanetrník

  Oddělení pro zahraniční záležitosti
  Pedagogická fakulta

  Mgr. Nikola Velíšková, vedoucí

  Oddělení pro zahraniční vztahy

  Mgr. Petra Zákoutská

  Oddělení pro zahraniční vztahy
  Filozofická fakulta

  Mgr. Sylvie Boumová, vedoucí

  Zahraniční oddělení

  Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D.

  Zahraniční oddělení
  Fakulta sociálních věd


  Mgr. Michaela Rudinská, vedoucí

  Zahraniční oddělení


  Fakulta humanitních studií

  Bc. Lenka Lukešová, vedoucí

  Oddělení pro zahraniční styky


  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Mgr. Hana Sládková, vedoucí

  Sekretariát proděkana pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti


  Evangelická teologická fakulta

  Mgr. Věra Fritzová, vedoucí

  Zahraniční oddělení


  Katolická teologická fakulta


  PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.

  Zahraniční oddělení


  Husitská teologická fakulta

  Ing. Veronika Hrušková

  Odbor pro vědu a výzkum
  Komise Fondu pro podporu strategických partnerství

  předseda:

  prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

  1. lékařská fakulta, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

  tajemník

  PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

  Centrum strategických partnerství RUK


  členové:

  prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

  1. lékařská fakulta, Neurologická klinika

  prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

  Pedagogická fakulta, Katedra české literatury

  doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

  Fakulta sociálních věd, Katedra ruských a východoevropských studií

  RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

  Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

  prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc

  Matematicko-fyzikální fakulta  Poslední změna: 21. říjen 2020 13:03 
  Sdílet na: