• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Projekty
  • University of St Andrews Joint Seed Funding

  University of St Andrews Joint Seed Funding

  Výzva 2024 Univerzity of St Andrews Joint Seed Funding  Výzva pro podávání společných projektů s University of St Andrews


  Univerzita Karlova a University of St Andrews vytvořily společný program počátečního financování s cílem usnadnit spolupráci v rámci našeho strategického partnerství. Po pilotním spuštění v roce 2022 se jedná o další výzvu k předkládání návrhů společných iniciativ mezi Univerzitou Karlovou a University of St Andrews. Financování umožní akademickým pracovníkům ze všech oborů identifikovat silné stránky, prozkoumat oblasti synergie a rozvíjet projekty v oblasti výzkumu a akademických inovací. Společné počáteční financování má za cíl podpořit první kroky spolupráce a není zamýšleno jako kompletní financování projektů.  Možné formáty spolupráce mohou zahrnovat:
  • Intenzivní výzkumné semináře

  • Pedagogické workshopy (např. spolupráce v oblasti online nebo jiných kurzů).

  • Krátkodobé výzkumné pobyty

  • Letní/zimní programy

  • Projekty společného mezinárodního online vzdělávání (COIL)  FINANCOVÁNÍ


  Úspěšní žadatelé získají od každé instituce až 5 000 liber (cca 6 000 EUR) nebo 2 500 liber (cca 3 000 EUR).


  Časový harmonogram projektu by neměl přesáhnout 12 měsíců od data zahájení projektu. Očekává se, že projekty budou zahájeny nejpozději 1. září 2024.


  POŽADAVKY


  Podporované aktivity by měly mít jasně definované cíle a sloužit pro další rozvoj nových společných projektů. Aktivity mohou probíhat v Praze nebo v St Andrews. Měla by být jasně vysvětlena motivace pro konání aktivity, včetně toho, jaký prospěch z této spolupráce mohou mít dlouhodobě zapojené fakulty a univerzity.


  Podporované činnosti by měly mít jasně definované zaměření a sloužit jako katalyzátor pro rozvoj nových společných projektů. Aktivity mohou probíhat v Praze nebo v St Andrews. Měla by být jasně vysvětlena motivace pro konání aktivity, včetně toho, jaký prospěch z této spolupráce mohou mít dlouhodobě zapojené fakulty a školy UK a UoStA.


  Hlavními řešiteli by měli být akademičtí pracovníci na plný nebo částečný úvazek s pracovní smlouvou minimálně do konce projektu.


  Detailnější informace naleznete zde: 2024 CU-UoStA Joint Seed Funding guidelines  ŽÁDOST


  Jedna společná žádost musí být podána do pátku 3. května 2024 (18:00 hodin středoevropského času) prostřednictvím online odkazu.

  Součástí žádosti musí být následující dokumenty (ve formátu PDF):
  1. 2024 CU-UoStA Joint Seed Funding application form

  2. CV žadatele z Univerzity Karlovy

  3. CV žadatele z University of St Andrews

  4. Doporučující dopis vedení fakulty UK

  5. Doporučující dopis vedení fakulty (School) University of St Andrews  Závěrečná zpráva 2024


  Poslední změna: 11. březen 2024 10:23 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: