• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Projekty
  • University of St Andrews Joint Seed Funding

  University of St Andrews Joint Seed Funding

  Výzva 2022 Univerzity of St Andrews Joint Seed Funding


  Univerzita Karlova a University of St Andrews vytvořily společný systém financování s cílem usnadnit spolupráci v rámci našeho strategického partnerství. Financování umožní akademickým pracovníkům ze všech oborů identifikovat vzájemně se doplňující silné stránky, prozkoumat oblasti synergie a rozvíjet vynikající budoucí projekty v oblasti výzkumu a akademických inovací. Cílem společného financování je podpořit první kroky spolupráce a není zamýšleno jako kompletní financování projektů.


  Obě univerzity se podílí na financování rovným dílem (tzv. 50 % - 50%) a společně rozhodují i o schválení předložených projektů. Na straně UK bude Joint Seed Funding financován z Fondu pro podporu strategických partnerství.

  Finanční podpora je až 5 000 liber (cca 6 000 EUR) nebo 2 500 liber (cca 3 000 EUR) od každé instituce.


  Možné formáty spolupráce mohou zahrnovat:

  o Intenzivní výzkumné workshopy;

  o Pedagogické workshopy (např. zkoumání spolupráce v oblasti digitálních nebo jiných kurzů);

  o Krátkodobé výzkumné pobyty

  o Mobilita za účelem přípravy společných výzkumných projektů nebo vzdělávacích programů.


  Podporované aktivity by měly mít jasně definované zaměření a sloužit jako katalyzátor pro rozvoj nových společných projektů. Aktivity mohou probíhat v Praze nebo v St Andrews; podporovány jsou žádosti, které zahrnují spolupráci napříč obory. Motivace pro konání aktivity by měla být jasně vysvětlena, včetně toho, jaký prospěch z této spolupráce mohou mít zapojené fakulty UK a UoStA dlouhodobě.


  Hlavními řešiteli by měli být akademičtí pracovníci na plný nebo částečný úvazek s pracovní smlouvou minimálně do konce projektu. Na projektech se mohou podílet i externí řešitelé, kteří jsou financováni sami, nebo partnerské instituce, je-li to relevantní.


  Text výzvy


  Formulář


  Poslední změna: 28. březen 2022 12:36 
  Sdílet na: