• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Strategická uskupení  CENTRAL je uskupení pěti univerzit: UK, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Wien, ELTE University Budapest, University of Warsaw


  Strategické uskupení CELSA je v gesci Odboru pro vědu a výzkum RUK a prorektora pro vědu a výzkum a prorektorky pro evropské záležitosti a je podporováno po samostné finanční linii. Uskupení je financováno z vlastních fondů.


  Evropská univerzitní síť 4EU+ je v gesci Evropského centra RUK a prorektorky pro evropské záležitosti. Síť je financována z vlastních fondů.  Poslední změna: 21. duben 2021 21:14 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: