• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Financování

  Financování


  Metodika financování


  Převod financí z fondu SP - CSP převádí fakultě celkovou sumu všech schválených projektů předem. Převod je podložen Souhrnným výkazem projektů Fondu SP (orazítkovaným a podepsaným). Stejnou tabulku obdrží fakulty v excelovské verzi pro evidenci čerpání.


  Doložení čerpání – vyúčtování probíhá pouze na rovině fakultní, která je rovněž zodpovědná z pohledu auditu. Centru strategických partnerství předloží fakulta nejpozději k 30. 11. pouze výše zmíněný výkaz, v němž doplní u každého projektu skutečně čerpané částky. Souhrnný výkaz čerpání orazítkovaný a podepsaný (zmocněnou osobou) zašle fakulta zpět na CSP RUK spisovou sloužbou.


  Závěrečné zprávy – prosíme o zasílání bezodkladně po uzavření/vyúčtování každého projektu, tedy průběžně.  Formuláře

  Formular_zaverecna zprava_FSP_2019


  Final_report_JointSeedFunding_2019


  Final_report_CENTRAL_2019 - právě aktualizujeme

  Poslední změna: 4. listopad 2019 11:26 
  Sdílet na: