• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  NÁVRH

  Spolupráce se strategickými partnery je otevřena všem vědním oborům UK.


  Náležitosti

  Minimální pozice žadatele/řešitele je doktorand v zaměstnaneckém poměru k UK na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ platné k 31. 12. 2023. Návrh schvaluje a podepisuje vedoucí pracoviště/katedry.


  Přílohy návrhu:

  i. stručné profesní CV řešitele

  ii. pouze v případě souběžného zaměstnaneckého poměru řešitele na jiné VŠ či výzkumné instituci v ČR doporučující dopis proděkana fakulty pro zahraniční vztahy.


  Poslední změna: 17. leden 2023 09:57 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: