• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  CHARAKTER STRATEGICKÝCH AKTIVIT

  U aktivit se strategickými partnery se očekává nadstandardní úroveň výstupu:


  • identifikace, vytváření a rozvoj synergií

  • jasná přidaná hodnota pro všechny zúčastněné instituce

  • měřitelný, doložitelný přínos

  • dlouhodobá udržitelnost spolupráce  Podporované aktivity s partnery vycházející z indikátorů MŠMT:


  • příprava podání mezinárodního projektu;

  • podpora nových týmů (včetně zapojení doktorandů) a projektů;

  • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;

  • příprava mezinárodních studijních programů

  • příprava projektů, které dále zhodnotí a prohloubí význam navázaného partnerství;

  • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;

  • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;

  • online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);

  • podpora stávajících týmů a navazujících aktivit (na základě výstupů z předešlých projektů a prokázaného rozvoje výzkumu).
  Poslední změna: 17. leden 2023 09:56 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: