• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  CHARAKTER STRATEGICKÝCH AKTIVIT

  U aktivit se strategickými partnery se očekává nadstandardní úroveň výstupu:


  • identifikace, vytváření a rozvoj synergií

  • jasná přidaná hodnota pro všechny zúčastněné instituce

  • měřitelný, doložitelný přínos

  • dlouhodobá udržitelnost spolupráce  Podporované aktivity s partnery:


  • Online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);

  • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;

  • příprava společného vědeckého projektu

  • příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství;

  • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;

  • podpora všech navazujících aktivit;

  • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;

  • aktuální výzva se týká aktivit se všemi uvedenými strategickými partnery UK vyjma projektů v rámci schématu Joint Seed Funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.  Poslední změna: 3. prosinec 2021 10:49 
  Sdílet na: