• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Aktuality

  Aktuality

  11. září 2020

  Společný příběh DAAD – Univerzita Karlova


  Dne 10. září 2020 se uskutečnila ve Vlasteneckém sále v Karolinu, tedy na půdě Karlovy univerzity, slavnost dvacátého výročí fungování české kanceláře DAAD v České republice. Právě existence a fungování pražské kanceláře DAAD umožňuje intenzivnější spolupráci mezi touto organizací a Univerzitou Karlovou a je stěžejní pro poskytování informací o možnostech studia a výzkumu českým studentům a akademikům.  Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém úvodním proslovu zmínil, že spolupráce s Německem a především s německými univerzitami je pro Univerzitu Karlovu prioritou. Tradice, kulturní a geografická blízkost, ale také existence organizace, jakou je právě DAAD, jsou důvodem, proč se právě s Německem uskutečňuje naše nejsilnější studentská a akademická výměna.  Kromě rektora Univerzity Karlovy na akci promluvili zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Dr. Hans-Peter Hinrichsen, státní tajemník MŠMT PhDr. Jindřich Fryč a vedoucí pobočky DAAD ve Varšavě Dr. Martin Krispin.  Hlavní přednášku nazvanou DAAD: ruka podaná Univerzitě Karlově. Příklad prof. Jana Křena proslovil profesor Jiří Pešek. Poukázal na skutečnost, jak provázaná byla a je stále činnost DAAD a akademiků působících na Univerzitě Karlově.  Akce byla zorganizována Centrem strategických partnerství a pražskou pobočkou DAAD.  Foto: Vladimír Šigut


  Sdílet na: