• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  CENTRAL


  CENTRAL je partnerství pěti renomovaných středoevropských univerzit (Univerzita Karlova, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Wien, ELTE Budapest, Varšavská univerzita). Pod hlavičkou CENTRALu probíhají rozmanité výzkumné a osvětové aktivity. CENTRAL poskytuje platformu pro vědeckou diskusi a akademickou i studentskou výměnu. Spojením úsilí výše zmíněných univerzit toto uskupení zviditelňuje akademický diskurz regionu střední a východní Evropy v rámci Evropy i mimo ni. Každoroční téma bude určovat program přeshraniční diskuse v partnerských institucích. Univerzity seskupené v této síti řeší otázky širšího společenského nebo politického významu, zejména pro středoevropský region. V návaznosti na rostoucí požadavek, aby se univerzity zapojily do společnosti, jejíž jsou součástí, přenáší debatu mimo akademickou sféru a otevírají ji širší veřejnosti. V tomto akademickém roce je tímto tématem to, co nás spojuje nebo rozděluje.


  V rámci uskupení CENTRAL je možné zapojit se do řady aktivit. Jednou z nich jsou každoročně vyhlašované workshopy pro doktorandy. Jedná se o možnost, jak se mohou studenti v doktorském studiu setkat s kolegy z dalších univerzit a pod vedením zkušených akademiků řešit problémy a zabývat se konkrétními otázkami svého výzkumu. Pro tento účel slouží i speciální konference, které se věnují tématům relevantním pro střední Evropu. V roce 2022 bude jednu z těchto konferencí (CENTRAL 2022 International Conference for PhD. Students) pořádat Univerzita Karlova. CENTRAL myslí i na akademiky, kteří se mohou zapojovat do projektů tzv. CENTRAL Theme. V nespolední řadě CENTRAL podporuje od letošního roku i neakademické pracovníky, kteří mají možnost zapojit se do aktuálně vyhlášeného Staff Trainingu.

  Poslední změna: 2. září 2022 14:13 
  Sdílet na: