• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  CENTRAL


  CENTRAL je partnerství pěti renomovaných středoevropských univerzit (Univerzita Karlova, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Wien, ELTE Budapest, Varšavská univerzita). Pod hlavičkou CENTRALu probíhají rozmanité výzkumné a osvětové aktivity. CENTRAL poskytuje platformu pro vědeckou diskusi a akademickou i studentskou výměnu. Spojením úsilí výše zmíněných univerzit toto uskupení zviditelňuje akademický diskurz regionu střední a východní Evropy v rámci Evropy i mimo ni. Každoroční téma bude určovat program přeshraniční diskuse v partnerských institucích. Univerzity seskupené v této síti řeší otázky širšího společenského nebo politického významu, zejména pro středoevropský region. V návaznosti na rostoucí požadavek, aby se univerzity zapojily do společnosti, jejíž jsou součástí, přenáší debatu mimo akademickou sféru a otevírají ji širší veřejnosti. V tomto akademickém roce je tímto tématem to, co nás spojuje nebo rozděluje.


  Poslední změna: 25. říjen 2021 13:02 
  Sdílet na: