• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Projekty


  Schválené projekty v roce 2023

  Výzva FSP

  Název projektu

  Hlavní řešitel

  Fakulta

  Analytická teologie a filosofie jazyka – hledání konceptu a kontextu

  Ph.D. Zuzana Svobodová

  HTF

  Dějiny a archeologie medicíny v antickém starověku a středověku

  Doc. Tomáš Alušík

  1LF

  Rozvoj skotských studií na FF UK ve spolupráci s Uo StA

  Johana Poncarová, Ph.D.

  FF

  Rozvoj kvality vzdělávacího prostředí na základě evidence - based přístupů sociální psychologie

  Doc. Irena Smetáčková

  PedF

  Mezinárodní konference "Borderwords" Praha 6/2023

  Doc. Kateřina Králová

  FSV

  Navázání vědecké a projektové spolupráce

  Doc. Michal Plaček

  FSV

  Spolupráce, realizace společné výukové činnosti a příprava výzkumné činnosti

  Ing. Daniel Opelík

  FTVS

  MedievalExplorations

  Mgr. Klára Petříková

  FHS


  Joint Seed Funding 2023

  Název projektu

  Hlavní řešitel za UK

  Fakulta

  Inclusive Community Building through Digital Heritage Preservation in Times of Crisis

  Doc. Tomáš Klír

   FF

  Peat carbon accumulation across climatic, hydrological and ecological gradients in the greater Amazon basin

  Dr. Adam Hastie

   PřF

  Organizig for the future: public and private approaches to managing sustainability

  Doc. Michal Plaček

   FSV

  Tackling antigypsyism through reserch and pedagogy

  Dr. Yasar Abu Ghosh

   FHS  Schválené projekty v roce 2022

  Výzva FSP

  Název projektu

  Hlavní řešitel

  Fakulta

  History and Archaeology of Medicine in Antiquity and the Middle Ages

  Doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D.

  1LF

  The Global History of East Central Europe

  PhDr. Jan Koura, Ph.D.

  FF

  Developing cooperation in the acquisition and application of psychological information for improving educational processes

  Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

  PaedF  Joint Seed Funding 2022

  Název projektu

  Hlavní řešitel za UK

  Fakulta

  Medieval Explorations

  Prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.

  FF

  Coastal heritage and climate change: developing strategies for multiscale and multidisciplinary risk management

  Dr. Gianvito Scaringi

  PřF

  Borderworlds: Temporar, Geographical and Psychosocial exploration of Symbolic Borders

  Doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

  FSV
  Poslední změna: 30. červen 2023 10:54 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: